Tạo mạng lưới quan hệTạo mạng lưới quan hệ là một nghệ thuật xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Mục đích của việc hình thành mạng lưới là tạo ra nhóm khách hàng và nguồn thông tin mà có thể trực tiếp làm tăng chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ của bạn, làm giảm sự mệt mỏi của khách hàng và có lẽ quan trọng nhất là làm cho các đối thủ cạnh tranh của bạn tự hỏi là làm thế nào mà bạn có được công việc mà họ không bao giờ biết đến.

Trao và nhận thông tin

Mạng lưới là một con đường hai chiều. Khi bạn gặp ai đó, bạn muốn hỏi họ về công việc làm ăn và họ cũng sẽ hỏi bạn. Hãy bắt đầu từ những thứ cơ bản – tên, doanh nghiệp, mạng lưới kinh doanh, vị trí, tình hình kinh doanh, v.v… Tiếp theo bạn có thể tìm ra liệu cả hai có thể đem lại lợi ích gì cho nhau. Cố gắng giới thiệu cho họ những thông tin như: Doanh nghiệp bạn làm gì? Bạn phục vụ những khách hàng nào? Ai quyết định mua hàng trong doanh nghiệp bạn cho mỗi một loại sản phẩm hay dịch vụ? Điều gì làm bạn nổi bật hơn các đối thủ cạnh tranh?.

Đánh giá giá trị của mối quan hệ

Bạn không thể hình thành mạng lưới quan hệ rộng khắp với tất cả mọi người. Một khi bạn đã có những thông tin ban đầu, bạn cần phải quyết định xem có nên gặp lại người này và tạo mối quan hệ hay không. Bạn có thể giúp đỡ họ và họ có thể giúp đỡ bạn không? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi nên là “có”.

Một tiêu chí khác đó là tìm kiếm những người mà thực sự muốn giúp đỡ những người khác giải quyết vấn đề mà không có điều kiện ràng buộc. Nói cách khác, đừng coi mình là người phát triển mạng lưới mà là một người giúp giải quyết vấn đề, và tìm kiếm những người có những phẩm chất như vậy để đưa vào mạng lưới quan hệ cá nhân của bạn.

Hình thành khối liên minh chiến lược

Mạng lưới không phải là việc sưu tập danh thiếp mà là con người. Vậy, hãy giành thời gian để hiểu được công việc của những người trong mạng lưới. Nếu bạn chọn được những người trong mạng lưới một cách hiệu quả, chắc chắn rằng bạn đã cho họ biết về công việc của bạn và những đối tác có liên hệ làm ăn với. Kết quả là bạn sẽ trở thành những người bán hàng cho nhau. Bạn có thể cũng nên trao đổi những kinh nghiệm về quản lý, hay thậm chí những gợi ý các mối hợp tác.

Duy trì

Khi mối quan hệ phát triển, bạn phải đánh giá lại những người đó. Áp dụng những kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và ưu tiên cho các mối quan hệ hiệu quả của bạn. Bạn sẽ muốn tiếp tục giữ quan hệ thường xuyên với những người mà hữu dụng nhất với bạn. Họ sẽ trở thành người thân cận của bạn. Tuy nhiên, vì bạn không bao giờ biết khi nào ai đó có thể giúp bạn hay khi nào bạn có thể giúp bạn, nên nếu bạn cảm thấy ai đó tại hiện tại không hữu ích cho bạn, bạn vẫn nên thỉnh thoảng có liên lạc với họ vì họ có thể rất quan trọng trên con đường của bạn về sau. Nói cách khác, hãy tử tế với tất cả mọi người vì bạn không thể biết trước được khi nào họ có thể giúp bạn.