Marketing – mixThành phần của marketing – mix bao gồm 4 yếu tố

 • Product (sản phẩm),
 • Price (giá cả),
 • Place (kênh phân phối), và
 • Promotion (chiêu thị).

Product (sản phẩm)

 • Sản phẩm là bất kỳ một thứ gì đó có thể được đưa ra thị trường để tạo ra sự chú ý, sự đón nhận, sự sử dụng, hoặc sự tiêu thụ để thỏa mãn được một nhu cầu hoặc ham muốn nào đó. Nó bao gồm: vật thể, dịch vụ, địa điểm, tổ chức, các ý tưởng.
 • Sản phẩm là một yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất của marketing-mix. Nó là một phần của chiến lược marketing.

Price (giá cả)

 • Giá hớt kem thị trường: là mức giá cao cho một sản phẩm mới để thu được lợi nhuận tối đa từng lớp một từ những phân đoạn thị trường sẵn sàng chịu giá cao; công ty làm ít nhưng thu lợi nhiều.
 • Giá thâm nhập thị trường: là mức giá thấp cho một sản phẩm mới để thu hút một số lượng khách hàng lớn và một thị phần lớn.
 • Giá tâm lý: là giá tác động vào tâm lý của khách hàng để họ không có cảm giác là sản phẩm có giá cao hoặc là mức giá đó cũng hợp lý

Place (kênh phân phối)

 • Kênh trực tiếp.
 • Kênh qua trung gian bán lẻ.
 • Kênh qua trung gian bán buôn và bán lẻ.
 • Kênh qua trung gian đại lý, nhà bán buôn và bán lẻ.
 • Kênh trực tiếp cho khách hàng công nghiệp
 • Kênh qua trung gian bán buôn cho khách hàng công nghiệp.

Promotion (chiêu thị)

 • Quảng cáo
 • Bán hàng trực tiếp
 • Khuyến mãi (xúc tiến bán hàng)
 • Quan hệ công cộng.