VĂN PHÒNG ẢO Marketing Maketing – Chiến lược và kế hoạch

Maketing – Chiến lược và kế hoạchCó nhiều quan điểm và định nghĩa về marketing, nhưng hiểu một cách đơn giản thì marketing là một quá trình phát hiện ra các nhu cầu và thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng với một mức lợi nhuận nào đó cho doanh nghiệp.

Quan điểm bán hàng

Ngụ ý rằng khách hàng sẽ không mua hết sản phẩm của doanh nghiệp trừ khi được kích thích thông qua nổ lực bán hàng và một chương trình khuyếch trương mạnh.

Quan điểm marketing hiện đại

Ngụ ý rằng doanh nghiệp nên nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và xác định thị trường mục tiêu tốt nhất, từ đó mang sự thỏa mãn được mong muốn đến thị trường.

Quan điểm marketing xã hội

“Một quá trình có tính xã hội và quản lý mà qua đó các cá nhân, các tổ chức này nhận được những thứ mình có nhu cầu thông qua việc tạo ra và trao đổi các sản phẩm, giá trị với người khác, tổ chức khác”.

Chiến lược marketing

Là một sự logic marketing, qua đó, doanh nghiệp hy vọng đạt được những mục tiêu marketing. Nội dung của chiến lược marketing gồm: thị trường mục tiêu, định vị thị trường, marketing-mix, mức độ khai thác marketing,…


Kế họach marketing

Là một bộ phận trong kế hoạch kinh doanh chung nhằm đưa doanh nghiệp đến mục tiêu. Làm kế họach marketing mang lại các ích lợi, như: cho phép phân tích tình hình cạnh tranh; cho phép đánh giá thực tế các tiềm năng marketing và khám phá các cơ hội mới; đưa ra các chiến lược marketing khác nhau; có thể kết hợp các công cụ marketing của doanh nghiệp; đưa ra một cơ sở thiết lập ngân sách; đặt mục tiêu và trách nhiệm thực hiện chúng; cải thiện đánh giá kết quả hoạt động cá nhân và tổ chức; tập trung cho việc duy trì khả năng sinh lợi.

Cấu trúc của một bản kế họach marketing bao gồm:

 • Phần giới thiệu chung
 • Thu thập thông tin môi trường
 • Tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích thế mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa và thiết lập các mục tiêu
 • Xác định thông tin về khách hàng
 • Xác định thị trường mục tiêu
 • Hoạch định sản phẩm
 • Giá cả và chiến lược giá cả
 • Xác định kênh phân phối
 • Khuyếch trương và quảng cáo
 • Marketing trọng quan hệ và dịch vụ
 • Quản trị bán hàng
 • Tóm lược.
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *