Phân tích động lực nhómCổ vũ sự hợp tác – Nhóm cần gần gũi nhau lúc làm việc. – Mọi người cần thoải mái khi làm việc với nhau. – Những hành xử tiêu cực cần sớm được loại bỏ khi có cơ hội. – Sự bất an là kẻ thù của việc điểu hành nhóm đạt đến thành công – Cần giải quyết ngay những nguyên nhân chia rẽ tiềm ẩn.

Am hiểu tiến độ phát triển của nhóm


Rõ ràng trong quá trình tồn tại nhóm không ngừng tăng trưởng và thay đổi. Quy trình phát triền thường qua bốn giai đoạn: định hình, tranh luận, ổn định và hoạt động. Giai đoạn định hình là lúc mọi ngừơi còn chưa rõ về vai trò, nguyên tắc, và ước nguyện của nhóm, dễ gây “tranh cãi”. Với sự lãnh đạo cứng rắn và có có phương pháp, bạn có thể sớm “ổn định” tình hình để đưa nhóm đi vào hoạt động.

Sử dụng những mưu lược điều hành

Các mưu lược điều hành nhóm có thể uyển chuyển từ chỗ chuyên quyền đến thoải mái, miễn sao nó tác động và điều hành được toàn nhóm. Sự lãnh đạo tốt là chỗ tạo cho toàn nhóm cùng nhau cộng tác, hợp lực, và mang lại hiệu quả.

Định hình nhóm

Giai đoạn định hình luôn là một thử nghiệm nho nhỏ trước những ý kiến mới. Vấn đề chính là sớm nhận ra những khuyết điểm để cùng nhau bình tĩnh chỉnh sửa, tránh đừng to tiếng hoặc đổ lỗi cho nhau. Việc giải quyết những kinh nghiệm thất bại là một phần của quá trình học hỏi đi từ “việc định hình đến hoạt động”.

Giải quyết xung khắc

Ở giai đoạn còn đang tranh luận, có thề trong nhóm xày ra những mâu thuẫn giữa:

 • Lãnh đạo và các cá nhân là thành viên của nhóm.
 • Lãnh đạo và toàn nhóm.
 • Giữa các cá nhân trong nhóm với nhau.

Cố gắng giải quyết bất kỳ bất hoà nào giữa các thành viên của nhóm trên cơ sở tình cảm, hợp lý.

Thích nghi vai trò của bạn

Phát triển vai trò của các thành viên

 • Thay đổi cách lãnh đạo của bạn phù hợp với các nhu cầu của nhóm.
 • Hãy chú tâm và cổ vũ những giá trị do nhóm đề ra.
 • Cần có phản ứng tích cực trước những ý kiến mới và sáng tạo.
 • Khuyến khích cá nhân và cả nhóm nắm bắt từng giai đoạn phát triển của nhóm.
 • Không nên qua loa trước sự sai phạm của một ai đó – hãy nhìn thẳng vào vấn đề nếu cần phải có biện pháp.
 • Đừng lẩn tránh bất kỳ vấn đề gì, nhất là khi bạn thấy cần phải cứng rắn để đạt thành công.
 • Đừng cản trở những tìm tòi hứa hẹn các sáng kiến.
 • Đừng lãng phí thời gian khi nhóm cần sự lãnh đạo tập trung của bạn