VĂN PHÒNG ẢO Làm việc nhóm Thành lập nhóm và biện pháp hỗ trợ (1)

Thành lập nhóm và biện pháp hỗ trợ (1)Thiết lập mục tiêu Tạo sự đồng thuận Những buổi họp là cách thức tuyệt hảo để bổi đắp tinh thần đồng đội và thói quen làm việc theo nhóm ngay từ lúc đầu mới thành lập nhóm. Những loạt buổi họp giúp các thành viên mới làm quen với nhau, tạo sự nhất trí về các mục tiêu được giao cùng các vấn đề cần giải quyết về mặt tổ chức.

Những điểm cần ghi nhớ:

  • Mọi thành viên của nhóm cần thống nhất về việc phải nhắm tới.
  • Các mục tiêu chỉ ổn định khi đã bàn thảo xong các biện pháp thực hiện.
  • Mặc dù các thành viên của nhóm cần được định hình các mục tiêu, nhưng nên phổ biến các mục tiêu cho các hội viên nắm.
  • Để đạt được những kết quả cao nhất, các mục tiêu còn phải được thử thách bằng cách kết hợp giữa những mục tiếu chung và mục tiêu riêng.

Phân tích các mục tiêu.

Các mục tiêu sẽ thay đổi theo quá trình hoạt động nhằm tạo ra hoặc do diễn biến của công việc.

Động cơ thường xuyên

Các mục tiêu nhiều tham vọng và mang tính chất thử thách thường thúc đẩy nhóm hơn những mục tiêu nhỏ, chuyên biệt.

Hỗ trợ nhóm

Tạo sự hỗ trợ căn bản

Phần lớn các nhóm được hoạt động hành chính của cơ quan hỗ trợ, nhưng thường không đủ. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là nhóm thường không nhận được những thông tin cần thiết để có` thể giúp nhóm hoàn thành nhiệm vụ riêng. Để vượt qua khó khăn này, một số nhóm kết hợp chặt chẽ với ý kiến về chuyên môn của riêng nhóm.

Thiết lập các mối quan hệ với ban quản trị

Mọi nhóm cần có sự hỗ trợ của đôi ngũ thâm niên ở cơ quan chủ quản. Ba mối quan hệ chủ yếu mà nhóm cần tới là:

  • Người bảo trợ chính của nhóm
  • Người đầu ngành hoặc phòng ban có liên quan
  • Và bất kỳ ai quản lý tài chính của nhóm.
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *