Sáng tạo và cải thiện chuẩn mực nhóm (1)Suy nghĩ sáng tạo trong nhóm

Khuyến khích óc sáng tạo

Nhiều người trở thành những kẻ chỉ biết làm theo kinh nghiệm và tính cách riêng của họ. Hãy phá thế thụ động ấy và tạo tính sáng tạo. Đừng để nhóm của bạn bị phân lớp thành những con người chuyên sáng tạo và những kẻ thụ động. Muốn vậy, bạn luôn biết hoan nghênh tính đa dạng của các quan điểm và ý tưởng, để rồi lái buổi tranh luận đi đến chỗ thống nhất.

Phát sinh những ý kiến mới

Việc có được những sáng kiến đòi hỏi có người lãnh đạo và cần một hình thức tổ chức nào đó, để kết quả buổi họp có thể mở ra một hướng đi. Mọi ý kiến cần được ghi chép lên biểu đồ hay bảng để mọi người có thể nhìn thấy. Sau đó, loại bỏ nhũng ý kiến bất khả thi và tóm tắt những ý khả thi.

Những điểm cần ghi nhớ:

  • Phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể đôi khi được gọi là “tư duy hành động nhóm”.
  • Sự chỉ trích làm giảm óc sáng tạo.
  • Đừng bao giờ miệt thị ý kiến nào trong buổi họp.
  • Nhiều ý kiến tưởng chừng ngớ ngẩn lại co ựthể đưa đến những giải pháp đáng giá.
  • Cần ghi mọi ý kiến lên bảng cho dù đấy chưa hẳn là ý kiến độc đáo.
  • Những ý kiến sáng tạo trong những buổi họp bao giờ cũng cao hơn ý kiến của một cá nhân đưa ra.

Cải tạo các tiêu chuẩn trong nhóm

Thông suốt đề án

Con người trong nhóm đích thực “làm chủ” các công việc của họ. Họ có trách nhiệm để tìm ra nhựng phương pháp hiệu quả nhất để hoàn thành công việc đạt chuẩn càng cao càng tốt. Hãy bám sát đề án “từ đầu đến cuối” để hiểu rõ hơn nhiệm vụ, vai trò của bạn, các vai trò khác của nhóm, làm sao cải thiện hoạt động, từ đó sẽ đạt kết quả cao ra sao.

Cải thiện hệ thống

Hãy làm cách nào để mọi thành viên của nhóm có trách nhiệm đối với phần việc của họ để họ có thể đặt ra cách cải tiến bằng cách xác định các vấn đề, phân tích nguyên nhân gốc, cải thiện tình hình. Khi cần có thể nhờ sự giúp đỡ của chuyên viên bên ngoài, nhưng quan trọng hơn cả là tránh tái diễn vấn đề.

Lúc nào cũng có phương pháp mới

Hãy duy trì khả năng phát triển bằng những cải tiến liên tục để luôn có phương pháp mới đáp ứng hoạt động của nhóm và nhu cầu của thị trường. Thử thách luôn là điều giúp cải tiến việc thực hiện việc thực hiện của nhóm. Cố gắng giải quyết triệu chứng chữa lành bệnh, vì các vấn đề sẽ tái diễn nếu không giải quyết tận căn. Các vấn đề và các giải pháp luôn được tách ra, vì cần nhớ rằng cái thứ yếu, những hệ quả xấu còn tệ hại hơn những hậu quả ban đầu. Chất lượng luôn đắt giá. Hãy nhớ rằng việc cải tiến chất lượng tạo ra ý nghĩa kinh tế khi được đo bằng những biện pháp chống lại giá của sự thất bại trực tiếp hay gián tiếp. Đừng nghĩ chất lượng chỉ ứng dụng cho các sản phẩm. Nó vẫn áp dụng cho mỗi dịch vụ và quy trình trong đó nhóm của bạn