Nhóm hiệu quảCùng nhau làm việc

Một nhóm thắng lợi đều cho thấy cùng có những hướng tương lai cơ bản: (1) khả năng lãnh đạo vững và hiệu quả; (2) quyết định sáng suốt; khả năng hành động nhanh dựa trên các quyết định; (3) thông tin thoải mái; làm chủ được những kỹ năng và kỹ thuật theo yêu cầu để hoàn thành đề án trong tầm tay; (4) đưa ra được những mục tiêu rõ ràng để cả nhóm nhắm tới; và (5) tìm ra được sự cân bằng khả năng của toàn nhóm.

Cùng nhau làm việc nghĩa là một nhóm cùng bàn bạc kế hoạch mới. Mọi người được đưa ra ý kiến riêng của mình. Sau đó người trưởng nhóm đánh giá các ý kiến đóng góp.

Phân tích các nhiệm vụ của nhóm

  • Những nhóm đạt hiệu quả phải cơ cấu sao cho phù hợp, nghĩa là mọi thành viên đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Có ba cách cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ:
  • Cần ổn định vai trò của mỗi thành viên đối với những nhiệm vụ lập đi lập lại và công việc quen thuộc để họ hoàn thành công việc cách độc lập giống như dây chuyền sản xuất.
  • Đối với những công việc đòi hỏi óc sáng tạo thì ngoài việc ổn định vai trò và các phương pháp làm việc còn cần sự nhất trí, chẳng hạn khi phát sinh sản phẩm mới.
  • Những công việc luôn đòi hỏi sự sáng tạo và những phần việc cá nhân cần có người làm việc sát cánh như những trợ thủ. Loại công việc này thường đòi hỏi sự điều hành cao.

Khả năng đạt được

Sức mạnh tập thể, dù nhỏ, cũng đều tốt hơn một cá nhân, do có được trí năng của cả nhóm tập hợp lại. Nhờ việc khai thác trí năng này, nhóm có khả năng đi xa hơn nhằm vượt qua mọi trở ngại. Đối với một nhóm hoàn hảo thì chẳng có gì ngăn trở khả năng hoạt động của họ. Tỉ như đứng trước một nhiệm vụ “hóc búa”, các thành viên của nhóm sẽ củng cố lòng tự tin của nhau để biến đều “bất khả” thành hiện thực.

Làm việc tập thể

Đây là tiến trình quan trọng làm phát sinh kết quả. Việc đưa ra các mục tiêu dài hạn là cách để động viên các nhóm biết kết hợp lực lại với nhau tập trung đạt kết quả tích cực trong thời hạn ngắn nhất.

Biết các mục tiêu của nhóm

Một khi đã hình thành nhóm, bước quan trọng kế tiếp là xây dựng các mục tiêu. Các mục tiêu này có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của nhóm. Tùy theo hoàn cảnh, các mục tiêu của nhóm có thể bao gồm:

  • Gia tăng tốc độ hiệu suất trong doanhnghiệp.
  • Cải thiện chất lượng sản phẩm.
  • Huy động toàn bộ công nhân ra sức hòan thành công việc.
  • Xem xét các hệ thống sản xuất nhằm giảm sự lãng phí thời gian.
  • Tạo mối quan hệ bền chặt hơn với khách hàng, nhằm nắm rõ các nhu cầu của thị trường.