VĂN PHÒNG ẢO Kỹ năng quản lý Xây dựng cơ cấu tổ chức

Xây dựng cơ cấu tổ chứcCơ cấu tổ chức là sự sắp xếp các bộ phận, các đơn vị trong một tổ chức thành một thể thống nhất, với quan hệ về nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng, nhằm tạo nên một môi trường nội bộ thuận lợi cho sự làm việc của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, hướng tới hoàn thành mục tiêu chung
Tổ chức theo chức năng nhiệm vụ
–   Ưu điểm
    * Hiệu quả tác nghiệp cao.
    * Phát huy ưu điểm của chuyên môn hóa.
    * Ŀơn giản hóa việc đào tạo chuyên gia.
    * Chú trọng hơn đến tiêu chuẩn nghề nghiệp và tư cách nhân viên.
–   Nhược điểm
    * Mâu thuẫn giữa caác đơn vị chức năng.
    * Cán bộ chức năng thường coi trọng lĩnh vực của mình.
    * Thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng.
    * Chuyên môn hóa quá mức.
    * Hạn chế phát triển đội ngũ nhân viên
    * Trách nhiệm khó xác định
Tổ chức theo sản phẩm
–   Ưu điểm
    * Qui trách nhiệm dễ dàng
    * Phối hợp hành động giữa các bộ phận hiệu quả hơn.
    * Tạo khả năng tốt hơn cho việc phát triển các nhà quản lý chung.
    * Các đề xuất của doanh nghiệp dễ được thông hiểu hơn.
    * Khách hàng sẽ lưu ý nhiều hơn khi ra quyết định
–   Nhược điểm
    * Tranh giành nguồn lực giữa các nhà quản lý sản xuất.
    * Phát triển ít nhà quản lý chuyên trách.
    * Một số mục tiêu và chiến lược nhất định có thể bị coi nhẹ.

Mô hình tổ chức theo địa bàn hoạt động
–   Ưu điểm
    * Đề ra mục tiêu và chương trình hành động phù hợp các thị trường cụ thể.
    * Phối hợp hành động các bộ phận chức năng và hướng các hoạt động này vào các thị trường cụ thể.
    * Đào tạo nhà quản lý chung thuận lợi.
    * Giảm bớt nghiệp vụ tại địa phương.
–   Nhược điểm
    * Khó duy trì hoạt động thực tế trên diện rộng
    * Phải có nhiều nhà quản lý
    * Công việc có thể bị trùng lặp.
    * Khó duy trì việc đề ra quyết định và kiểm tra một cách tập trung
Tổ chức theo khách hàng

–   Ưu điểm
    * Hiểu biết khách hàng tốt hơn.
    * Chú trọng khách hàng khi ra quyết định.
    * Hiệu quả lớn trong việc định hướng nổ lực về bán hàng.
–   Nhược điểm
    * Tranh giành nguồn lực
    * Thiếu chuyên môn hóa
    * Không thích hợp với các lĩnh vực hoạt động khác ngoài Marketing và bán hàng.
Tổ chức theo đơn vị kinh doanh chiến lược tổ chức theo các phân khúc thị trường.

–   Ưu điểm:  tương tự mô hình theo sản phẩm.

–   Nhược điểm:Tính phức tạp và công việc bị trùng lặp

Mô hình hỗn hợp kết hợp nhiều mô hình trên.
–   Ưu điểm
    * Lợi dụng ưu điểm và giảm bớt được nhược điểm của những mô hình riêng lẻ.
    * Xử lý được các tình huống hết sức phức tạp
    * Tác dụng tốt đối với các doanh nghiệp lớn.
    * Chuyên môn hóa cơ cấu tổ chức.
–   Nhược điểm
    * Cơ cấu tổ chức có thể phức tạp.
    * Có thể dẫn tới hình thành các doanh nghiệp quá nhỏ.
    * Tăng nhược điểm của mỗi loại hình hơn là ưu điểm
Mô hình theo ma trận
–   Đặc điểm
    * Kết hợp hai hay nhiều mô hình thuần tuý
    * Các nhà quản lý viên thuộc cùng mô hình đều ngang hàng nhau, báo cáo cùng một cấp thẩm quyền ra quyết định thuộc lĩnh vực họ phụ trách.
–   Nhược điểm
    * Vi phạm nguyên tắc “ thống nhất chỉ huy “.
    * Khắc phục nhược điểm
    * Mỗi công nhân viên phải hiểu thấu đáo thẩm quyền của từng nhà quản lý.
    * Ban lãnh đạo tối cao phải đảm bảo công nhân viên hiểu điều trên và không nhà quản lý nào lấn át quyền hành của người khác

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *