VĂN PHÒNG ẢO Kỹ năng kinh doanh Chương trình nghị sự đại hội công đoàn

Chương trình nghị sự đại hội công đoànĐây là chương trình nghị sự mẫu. Giờ giấc có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung chương trình cũng có thể thay đổi, nhưng cần cân nhắc vì có thể thiếu tính chuyên nghiệp (nhầm qua loại khác). Tốt hơn hế là khi không chắc, hãy theo nội dung của chương trình mẫu này.

7g00– 8g00          :  Đón khách mời và ĐB Công đoàn

8g00– 8g05          :  Tuyên bố lý do và chào cờ

8g05– 8g10          :  Giới thiệu thành phần tham dự

8g10– 8g15          :  Giới thiệu đoàn chủ tọa, đoàn thư   ký, ban kiểm phiếu và ban kiểm tra tư cách đại biểu

8g15– 8g20          :  Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

8g20– 8g25          :  Tuyên bố khai mạc đại hội và chương trình làm việc của đại hội

8g25–9g00           :  Đọc báo cáo đại hội

9g00– 9g05          :  Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính

9g05– 9g30          :  Góp ý cho đại hội

9g30– 9g45          :  Bầu BCH Công đòan và Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn

9g45– 10g00         :  Giải lao

10g00–10g30        :  Kiểm phiếu và tiếp tục góp ý

10g30–10g45        :  Công bố kết quả bầu cử

10g45–10g55        :  Đọc biên bản và nghị quyết đại hội

10g55–11g00        :  Tuyên bố bế mạc đại hội

Sau 11g00            :  Tiễn khách và đại biểu

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *