VĂN PHÒNG ẢO Khởi sự kinh doanh Chuẩn bị để thành công

Chuẩn bị để thành côngTrong đầu bạn hiện lên rất nhiều chiến lược kinh doanh. Nhưng vấn đề là ở chỗ bạn không biết giá trị cốt lõi của nó nằm ở đâu? Không biết bắt đầu như thế nào? Làm thế nào để biến những chiến lược đó thành hiện thực.

Sao bạn  không chia sẻ những ý tưởng của bạn với mọi người và cùng họ tìm ra một chiến lược hiệu quả và  thành công.

Trước tiên muốn kế hoạch của bạn có tính khả thi bạn hãy:

1. Thu hút sự tham gia của người chủ chốt.

Một nhóm làm việc hiệu quả là yếu tố quan trọng để chiến lược thành công. Thu hít sự tham gia của cả nhóm ngay từ đầu quá trình hoạch định nhóm ở giai đoạn này vì không chắc mọi người liên quan sẽ vó vai trò quan trọng trong việc thực thi chiến lược về sau. Tuy vậy, hoạch định chiến lược nhóm luôn hữu dụng, nó giúp bạn đánh giá các thành viên trong nhóm đồng thời cho họ cơ hội quyết định liệu họ có vui vẻ làm việc trong khuôn khổ chiến lược mới khi nó hình thành, hay cảm thấy họ có thể bao góp nhiều hơn trong môi trường khác. Nhóm chủ chốt cảu bạn có thể bao gồm tất cả những ai có trách nhiệm thực thi kế hoạch và đạt các mục tiêu của kế hoạch.

2. Thu hút sự tham gia của những người khác.

Những người quan tâm hoặc có ảnh hưởng đến kế hoạch mới được gọi là ” những người có quyền lợi”. Vun đắp những mối quan hệ tốt với họ vì họ thường cung cấp kinh nghiệm hoặc thông tin có thể giúp bạn trong quá trình phân tích và quyết định. Việc hoạch định chiến lược thường đòi hỏi những người từ nhiều bộ phận khác nhau của tổ chức, chẳng hạn như nhân viên phòng kinh doanh và sản xuất, để cùng hình thành nên một kế hoạch. Tinh thần hợp tác này lúc nào cũng sản sinh ra những kết quả mỹ mãn. Những người tham gia càng cảm thấy có liên quan vào quá trình, thì chắc chắn họ  càng hỗ trợ nhiều hơn và giúp đỡ trong suốt giai đoạn thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, cũng nên cẩn trọng khi có quá trình. Một nhóm quá nhiêudf người sẽ hoạt động như một uỷ  ban; lúc ấy nhóm sẽ chú trọng đến việc tìm ra một quyết định được số đông ủng hộ, thay vì tìm ra một quyết định đúng.

3. Kêu gọi mọi người quyết tâm.

Sau khi đã xây dựng xong chiến lược, điều quan trọng là trong quá trình thực hiện, cả nhóm không được mất tập trung. Vai trò đầu tàu của bạn là bảo đảm rằng mọi thành viên đều hiểu rõ tầm quan trọng của chiến lược đó. Trước tiên mọi người cần đồng ý rằng phảo có một chiến lược mới. Thứ hai, với sự hướng dẫn của người quản lý, mọi người có liên quan cần phải tự tin rẳng họ đang phát triển một kế hoạch đúng. Thứ ba, bản thân mỗi cá nhân cần phải quyết tâm hiện thực hoá chiến lược. Làm cho mọi người hiểu rằng áp lực công việc hàng ngày không phải là cái cớ để lỡ những mốc thời gian chỉ tiêu trong việc thực thi chiến lược.

4. Thu thập đúng dữ liệu.

Cũng không thừa nhận nếu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt chiến lược của bạn trên nền tảng thông tin chính xác. Thông tin thiều chính xác sẽ dẫn đến khủng hoảng khi những dữ kiện đúng được phơi bày, lúc ấy cả kế hoạch có thể đượcthay đổi. Hậu quả cũng tương tự nếu sử dụng dữ kiện lỗi thời hoặc thiếu thông tin. Nhớ nằm lòng là một kế hoạch chiến lược kém có thể dẫn tới thất bại trong tương lai và huỷ hoại các thành quả ngắn hạn. Tại một giai đoạn nào đó, bạn sẽ phải ngừng thu thập dữ kiện để tiếp tục công viêc, ngay cả lúc chưa có tất cả các thông tin cần thiết.

5. Tránh phỏng đoán.

Những chiến lược thành công cần phải có nền tảng dữ kiện vững chắc. Dựa vào phỏng đoán hoặc ước lượng có thể khiến cho chiến lược sụp đổ, vậy hãy tránh xa việc này bằng mọi giá, bất kể những phỏng đoán này có vè thuyết phục đến đâu. Thu thập mọi thông tin trước khi đi đến kết luận. Khi thiếu thông tin, xem xét những khả năng mà dựa vào đó bạn đưa ra quyết định một khi biết được thông tin.

6. Động não tìm ý tưởng.

Ý tưởng có vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạch định chiến lược, bất kể đó là suy nghĩ về những xu hướng chủ đạo cần theo dõi, xác định những lựa chọn sản phẩm có thể có, hay đề xuất những phương sách mới và tiên tiến để đạt được lợi thế cạnh tranh. Trong suốt quá trình tư duy chiến lược, bạn và nhóm của mình cần phải họp định kỳ để động não suy nghĩ ra ý tưởng. Viết một số ý tưởng không theo một trật tự nào cả lên bảng chẳng hạn, gọt tỉa chúng, và rồi phân chúng thành các nhóm. Danh sách sau cùng sẽ là một phần của kế hoạch, mặc dù sẽ mất nhiều lần họp mới vạch ra được kế hoạch chiến lược cuối cùng.

Unicom

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *