Chức năng Quản lý dự án cho doanh nghiệp vừa và nhỏDự án kinh doanh là một kế họach kinh doanh, được thiết lập trên cơ sở nghiên cứu cẩn thận các yếu tố bên trong và bên ngoài một cách toàn diện, nhằm mục đích làm cho những mục tiêu của dự án được thực hiện với hiệu quả cao nhất.
Phân loại dự án

Căn cứ mức  độ phức tạp, có hai dạng dự án:

–  Dự án dưới dạng một chương trình, kế hoạch tác nghiệp. ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án dạng này thường đơn giản, và cũng thường xảy ra, như: chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông, tổ chức hội nghị khách hàng, chương trình phát triển thị trường mới, chiến dịch vận động công cộng để khuyếch trương hình ảnh công ty, v.v…

–  Dự án dưới dạng một kế họach đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, như: trang bị dây chuyền công nghệ mới, phát triển qui mô công ty,…. ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong cơ cấu tổ chức thường không có bộ phận chuyên nghiên cứu về dự án và thẩm định dự án. Khi gặp những dự án đầu tư có mức độ phức tạp, cần chặt chẽ về mặt thủ tục và tuân thủ luật pháp, cũng như để có đủ thông tin cần thiết, doanh nghiệp thường thuê tư vấn bên ngoài nghiên cứu, thiết lập và thẩm định hiệu quả đầu tư.

Những nội dung của việc thiết lập và phân tích dự án đầu tư gồm:

 • Sản phẩm – thị trường của dự án
 • Kỹ thuật công nghệ
 • Các thông tin tài chính của dự án
 • Phân tích hiệu quả tài chính của dự án
 • Phân tích độ an toàn tài chính của dự án
 • Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án

Dự tóan những chi phí ban đầu

 • Các giấy phép
 • Trang trí và cải tạo lại
 • Lắp đặt thiết bị
 • Mua trang thiết bị
 • Mua máy móc
 • Chi phí lắp đặt
 • Tiền thuê mặt bằng
 • Tiền điện, nước, điện thoại
 • Tiền mua nguồn hàng, nguyên liệu ban đầu
 • Chi phí quảng cáo, khuyếch trương  ban đầu
 • Tiền vận hành
 • Tiền dự trữ để đối phó với những phát sinh đột xuất
 • Các chi phí khác