VĂN PHÒNG ẢO Cơ sở dữ liệu Văn bản hành chính

Văn bản hành chínhVăn bản hành chính – 1

 1. Hệ Thống Ngành
 2. Mẫu nội qui công ty
 3. Mẫu quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng Cty TNHH
 4. Mẫu bản qui định về phân công trong nội bộ công ty
 5. Mẫu quyết định cho thôi việc (Dành cho các tổ chức kinh tế)
 6. Mẫu quyết định xử lý kỷ luật (Dành cho các tổ chức kinh tế)
 7. Mẫu quyết định bổ nhiệm (Dành cho các tổ chức kinh tế)
 8. Mẫu quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật
 9. Mẫu quyết định kỷ luật lao động
 10. Mẫu quyết định cho thôi việc nhân viên
 11. Mẫu quyết định xử lý kỷ luật cán bộ , nhân viên
 12. Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ
 13. Mẫu quyết định điều động cán bộ
 14. Mẫu quyết định tiếp nhận và điều động nhân viên
 15. Mẫu công văn
 16. Mẫu báo cáo
 17. Mẫu Báo cáo tổng kết
 18. Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong y tế
 19. Mẫu biên bản tạm đình chỉ kinh doanh
 20. Mẫu biên bản đình chỉ kinh doanh (tt)
 21. Mẫu biên bản hòa giải
 22. Mẫu biên bản họp Hội đồng Nhân dân
 23. Mẫu biên bản vi phạm xây dựng
 24. Mẫu biên bản bàn giao tài sản
 25. Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chánh (tt)
 26. Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chánh
 27. Mẫu Quyết định tạm giữ phương tiện VTGT
 28. Mẫu Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chánh
 29. Mẫu Quyết định khám người theo thủ tục hành chánh
 30. Mẫu Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chánh
 31. Mẫu giấy giới thiệu
 32. Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại tố cáo
 33. Mẫu phiếu trả lại đơn
 34. Mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
 35. Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo
 36. Mẫu Quy chế Quy định của UBND
 37. Mẫu Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân
 38. Mẫu Quyết định của Ủy Ban Nhân dân
 39. Văn bản Quy định thuế trước bạ
 40. Quyết toán thuế đối với DN phá sản
 41. Quyết toán thuế thu nhập
 42. Kê khai thu nộp thuế nhà đất
 43. Xử lý hóa đơn ghi không theo thứ tự
 44. Thuế suất thuế giá trị gia tăng
 45. Quy định chung về đăng ký và cấp mã số thuế
 46. Thủ tục đăng ký thuế cho sxkd hàng hóa, dịch vụ
 47. Đăng ký thuế cho cá nhân và nhóm kinh doanh
 48. Thủ tục thoái trả thuế thu nhập với người có thu nhập cao
 49. Điều lệ ngày 28-9-1963 của Phủ Thủ tướng về công tác công văn giấy tờ
 50. Trích yếu về việc một số quy định tuyển sinh lớp 10 năm học 2005-2006

Văn bản hành chính – 2

 1. Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức ngành GDDT 2005
 2. Đơn xin thuyên chuyển công tác
 3. Giải quyết thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức năm học 2005
 4. Thi tuyển công chức hành chính Nhà nước 2004
 5. Thuyên chuyển công tác năm học 2004-2005
 6. Thuyên chuyển cán bộ công chức trong thành phố
 7. Thuyên chuyển cán bộ công chức ngoài thành phố
 8. Thông báo xét tuyển dụng công chức, giáo viên 2003
 9. Cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa
 10. Thành lập trường Mầm non ngoài công lập
 11. Thành lập trường Mầm non công lập
 12. Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
 13. Đơn xin cấp giấy chứng nhận
 14. Mẫu biên bản thanh tra phòng dục thường xuyên..
 15. Biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới
 16. Báo cáo chi tiết thống kê số liệu tổ chức cơ sơ quý 1-2005
 17. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
 18. Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức
 19. Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn
 20. Bảng chấm điểm hoạt động công đoàn cơ sở các trường công lập – bán công áp dụng
 21. Danh sách trích ngang Ban chấp hành công đoàn cơ sở
 22. Quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn cơ sở
 23. Mẫu Quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn
 24. Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 25. Biểu mẫu biên bản bàn giao tài sản
 26. Biểu mẫu biên bản hòa giải
 27. Biểu mẫu biên bản đình chỉ kinh doanh
 28. Biểu mẫu biên bản hợp Hội đồng nhân dân Tỉnh, huyện, Xã
 29. Biểu mẫu biên bản vi phạm về xây dựng
 30. Biểu mẫu biên bản về việc xét kỷ luật lao động (người đang làm việc)
 31. Biểu mẫu biên bản về việc xét kỷ luật lao động
 32. Biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 33. Biểu mẫu báo cáo giảm lao động
 34. Biểu mẫu báo cáo tổng kết công tác năm
 35. Biểu mẫu báo cáo tồn kho
 36. Biểu mẫu báo cáo bao bì, palet đang sử dụng
 37. Biểu mẫu báo cáo công nợ phải thu
 38. Biểu mẫu báo cáo công nợ phải trả
 39. Biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu
 40. Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Theo phương pháp gián tiếp)
 41. Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
 42. Biểu mẫu báo cáo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm
 43. Biểu mẫu báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định
 44. Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán
 45. Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao đông 6 tháng hoặc một năm
 46. Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài
 47. Biểu mẫu báo cáo tổng hợp công nợ
 48. Biểu mẫu báo cáo danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động.
 49. Biểu mẫu bản khai lý lịch nghề nghiệp
 50. Biểu mẫu báo cáo

Văn bản hành chính – 3

 1. Biểu mẫu văn bản hành chính do các phòng chuyên môn sở thương mại soạn thảo
 2. Biểu mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng
 3. Biểu mẫu Chỉ thị của Tổng giám đốc
 4. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư
 5. Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 6. Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh
 7. Biểu mẫu đề nghị bảo lãnh
 8. Biểu mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung
 9. Biểu mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn
 10. Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
 11. Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh nghiệp tư nhân
 12. Biểu mẫu bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 13. Biểu mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài
 14. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke
 15. Biểu mẫu đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư
 16. Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
 17. Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
 18. Biểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư
 19. Biểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng
 20. Biểu mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam
 21. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
 22. Biểu mẫu đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính
 23. Biểu mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp
 24. Biểu mẫu đơn xin phép hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng
 25. Biểu mẫu đơn xin phép thành lập công ty liên doanh
 26. Biểu mẫu danh sách cổ đông sáng lập đôí với công ty cổ phần
 27. Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
 28. Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
 29. Biểu mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư
 30. Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 31. Biểu mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
 32. Biểu mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke..
 33. Biểu mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 34. Biểu mẫu tờ trình dự án văn bản
 35. Biểu mẫu mẫu điều lệ công ty cổ phần
 36. Biểu mẫu điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
 37. Biểu mẫu điều lệ doanh nghiệp liên doanh
 38. Biểu mẫu bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 39. Biểu mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
 40. Biểu mầu giải trình kinh tế kỹ thuật
 41. Biểu mẫu Nghị quyết hội đồng nhân dân
 42. Biểu mẫu phiếu trả lại đơn
 43. Biểu mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
 44. Biểu mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo
 45. Biểu mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
 46. Biểu mẫu quyết định của ủy ban nhân dân
 47. Biểu mẫu quyết định của Tổng giám đốc
 48. Biểu mẫu Quyết định của Doanh nghiệp
 49. Biểu mẫu Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính
 50. Biểu mẫu Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

Văn bản hành chính – 4

 1. Biểu mẫu Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 2. Biểu mẫu Quyết định tạm giữ phương tiện vận tải giao thông vi phạm hành chính
 3. Biểu mẫu thông báo yêu cầu sữa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh
 4. Biểu mẫu Thông báo lập chi nhánh
 5. Biểu mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện
 6. Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 7. Biểu mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh
 8. Biểu mẫu Thông báo lập địa điểm kinh doanh
 9. Biểu mẫu Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp
 10. Biểu mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
 11. Biểu mẫu Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh
 12. Biểu mẫu Thông báo về việc quyết định giải thể
 13. Biểu mẫu Thông báo bán doanh nghiệp
 14. Biểu mẫu Quyết định Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông
 15. Biểu mẫu Chỉ thị của Uỷ Ban Nhân Dân
 16. Biểu mẫu Quyết định của Chủ tịch nước
 17. Biểu mẫu Thông báo
 18. Biểu mẫu Thông báo kết luận
 19. Biểu mẫu viện nghiên cứu …
 20. Biểu mẫu trường
 21. Biểu mẫu Quyết định của viện nghiên..
 22. Biểu mẫu cử cán bộ đi học …

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *