VĂN PHÒNG ẢO Chiến lược kinh doanh 5 rào cản ngăn doanh nghiệp ra quyết định hiệu quả hơn

5 rào cản ngăn doanh nghiệp ra quyết định hiệu quả hơnVUCA, viết tắt của Volatility (Bất ổn), Uncertainty (Bất định), Complexity (Phức tạp), và Ambiguity (Mơ hồ), là thuật ngữ gần đây thường xuyên được sử dụng để mô tả thế giới kinh doanh ngày nay. Trong bối cảnh đó, các tổ chức cần làm gì để có thể ra quyết định hiệu quả hơn ?

Một cuộc khảo sát do CIMA (Hiệp hội kế toán quản trị công chứng Anh quốc) và AICPA (Hiệp hội kế toán viên công chứng Mỹ) thực hiện, với đối tượng gồm 300 lãnh đạo cấp cao tại những tổ chức lớn đến từ 16 quốc gia trên thế giới, đã xác định những rào cản lớn nhất để có thể ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn.

Nạn quan liêu
Theo đa số những người tham gia khảo sát (29%), rào cản lớn nhất để ra quyết định hiệu quả hơn là nạn quan liệu và cục bộ. Cấu trúc của nhiều doanh nghiệp lớn đang ngăn cản khả năng phối hợp và ra quyết định đủ nhanh. 42% cho biết doanh nghiệp của mình mất lợi thế cạnh tranh vì ra quyết định chậm hơn đối thủ.

Thiếu lòng tin và cộng tác
Các lãnh đạo cao cấp nhận ra sự cần thiết để cấp dưới đóng góp ý kiến nhiều hơn trong quá trình ra quyết định nhưng biến điều này trở thành hiện thực không hề dễ dàng. Đáng ngạc nhiên là cũng có sự thiếu kết nối giữa những nhà lãnh đạo – 43% cảm thấy rằng mức độ lòng tin giữa các vị trí quản lý cấp cao cần được cải thiện.

Cân bằng các lợi ích ngắn, trung và dài hạn
39% số lãnh đạo tham gia khảo sát tin rằng cấu trúc lương thưởng của họ giúp họ duy trì sự cân bằng đối với các lợi ích ngắn, trung và dài hạn. 34% cho biết họ gặp khó khăn khi chọn các chỉ số để đo hiệu suất kinh doanh cho các khoảng thời gian khác nhau.

Tận dụng sức mạnh của dữ liệu
Có tới 80% người trả lời thừa nhận rằng tổ chức của họ sử dụng thông tin sai để đưa ra quyết định chiến lược ít nhất một lần trong suốt 3 năm qua. Một phần ba (32%) người trả lời nói dữ liệu lớn (Big data) đã làm mọi chuyện tệ hơn, không phải tốt hơn cho việc ra quyết định, trong khi chỉ 37% nói dữ liệu lớn có ích. Ngoài ra, 36% nói tổ chức của họ không thể xử lý vấn đề quá tải thông tin.

Kỹ năng ra quyết định cấp cao
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xem kỹ năng có hạn của họ là 1 trong 2 vấn đề lớn nhất gây trở ngại cho việc đưa quyết định hiệu quả hơn, với 28% thừa nhận họ cần các kỹ năng mới để đáp ứng những đòi hỏi họ đối mặt ngày nay. Họ nhận ra sự cần thiết cho sự cải tiến và hỗ trợ nhiều hơn trong 4 lĩnh vực chính: diễn giải các nguồn dữ liệu mới; học từ kết quả trong quá khứ; thay đổi các suy nghĩ truyền thống; và bảo đảm sự cộng tác sâu hơn với nhân viên dưới quyền.

Chỉ số một số ít các tổ chức có thể đồng thời giải quyết được tất cả các thách thức trên, được gọi là ‘Những tổ chức có tư duy tích hợp’.

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *