5 nguyên tắc phát triển chiến lược cạnh tranh khu biệtLàm thế nào để tạo ra được khả năng cạnh tranh khu biệt và để doanh nghiệp mang hồn của chiến lược này? Dưới đây là 5 nguyên tắc cần tính đến khi phát triển một chiến lược như vậy nhằm tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thương trường.

Đánh giá mức độ khu biệt của doanh nghiệp trong quá khứ. Doanh nghiệp của bạn đã từng bao giờ thực hiện sáng kiến mang tính khu biệt nào chưa? Nếu có thì như thế nào?

Nhận thức về sự khu biệt. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức thế nào về chiến lược khu biệt? Khu biệt ở đây được hiểu là doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ độc đáo mà doanh nghiệp khác không có được và không thể sao chép.

Khả năng lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có đóng vai trò quyết định đối với chiến lược khu biệt? Chiến lược này được coi là một chiến lược chung của toàn doanh nghiệp và đòi hỏi phải được thực hiện hay chỉ được coi là một sáng kiến marketing?

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có năng lực đánh giá các tiêu chí xác định những nội dung cơ bản của chiến lược khu biệt, như đánh giá khách hàng, lòng tin, sự hấp dẫn, sự bền vững, trọng tâm hạn chế và biện pháp chống sao chép?

Thái độ đối với chiến lược khu biệt. Có nhiều nhà chuyên môn trong doanh nghiệp nhạo báng về tính khả thi của chiến lược khu biệt và cho rằng không thể đạt được mục tiêu? Nếu như vậy, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy họ không hiểu về các yếu tố và cơ sở của các chiến lược khu biệt. Một vấn đề nữa là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tin chắc về tính hiện thực của chiến lược khu biệt mà doanh nghiệp dự định theo đuổi?

Vai trò của những người ủng hộ và những người có sức ảnh hưởng đến chiến lược khu biệt. Trong doanh nghiệp, liệu có các nhà lãnh đạo mà tiếng nói của họ về vấn đề marketing được các đồng nghiệp trân trọng? Đó có thể là người nào đó đã từng đưa ra sáng kiến cho doanh nghiệp và đã thành công.

Tóm lại, nhận thức về vấn đề khu biệt, khả năng lãnh đạo và thái độ đối với chiến lược khu biệt là các nhân tố cho phép đánh giá về mức độ mà doanh nghiệp sẵn sàng và quyết tâm thực hiện chiến lược này. Với quyết tâm của mình cùng với sự hậu thuẫn của những người ủng hộ chủ trương thực hiện chiến lược kiểu này, bạn hoàn toàn có thể triển khai chiến lược này và đủ sức để tạo ra sức cạnh tranh vững chắc cho doanh nghiệp trên thương trường.

Theo Đầu tư