Lời khuyên về phát triển kế hoạch kinh doanhNăm lời khuyên về lập kế hoạch kinh doanh:

 1. Có tầm nhìn dài hơi và kế hoạch dài hạn. Vạch rõ bạn sẽ làm gì trong vòng 5 năm tới và làm thế nào để đạt được mục tiêu đó.
 2. Tự lập kế hoạch. Khi lập kế hoạch, bạn sẽ hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của mình.
 3. Coi kế hoạch như là sinh kế của mình. Cần thường xuyên xem xét lại kế hoạch để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng hoặc để phát hiện những điểm cần điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của thị trường.
 4. Chia sẻ kế hoạch của mình với những người mà bạn tin là sẽ giúp bạn hướng tới mục tiêu đề ra, như những người cho vay vốn, những lao động chủ chốt và các nhà tư vấn.
 5. Nhận thức rằng, bạn có thể phải trả giá trong ngắn hạn để doanh nghiệp bạn có thể tăng trưởng và phát triển lành mạnh trong dài hạn.

Năm lời khuyên về lập kế hoạch ngân sách:

 1. Coi việc lập ngân sách là một công cụ hữu ích. Bạn cần lập kế hoạch tài chính để giúp bạn định rõ các mục tiêu và biện pháp thực hiện để đạt các mục tiêu đó.
 2. Trước tiên, hãy lập kế hoạch về doanh thu bán hàng.
 3. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ để ước tính chi phí nhập lượng hàng hóa sẽ được bán. Lấy doanh số bán hàng trừ đi chi phí này, bạn sẽ có số liệu ước tính về lãi gộp.
 4. Dự báo các chi phí khả biến (chi phí đi lại, phí hoa hồng… – những chi phí phụ thuộc vào doanh số bán hàng) và các chi phí cố định (các loại thuế, tiền thuê văn phòng… – các loại phí không thay đổi). Lấy lãi gộp khấu trừ đi các chi phí này, bạn sẽ có được mức lợi nhuận ròng dự kiến.
 5. Phân bổ ngân sách hàng năm theo các quý và kiểm soát diễn biến của từng quý để phát hiện những vấn đề phát sinh và tìm cách điều chỉnh.

Năm lời khuyên về việc lập một kế hoạch kinh doanh lành mạnh:

 1. Vạch ra kế hoạch kinh doanh cùng với kế hoạch tài chính và kế hoạch marketing hoàn chỉnh.
 2. Việc xây dựng chiến lược marketing phải được dựa vào những thế mạnh của bạn, những điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh và những mong muốn của khách hàng.
 3. Trắc nghiệm thực tế kinh doanh của bạn – nhận biết tại sao công việc tiến triển và bạn cần làm gì để thúc đẩy công việc.
 4. Dành ít nhất 2 giờ mỗi tuần để suy nghĩ về kế hoạch của mình. Trong thời gian suy ngẫm về kế hoạch này, tuyệt đối không để những việc khác đan xen vào.
 5. Xác lập kế hoạch hoạt động hàng năm. Đánh giá và cập nhật kế hoạch này hàng tháng.

Theo Đầu Tư