Đơn xin việc

Đặc điểm, kết cấu, nội dung và yêu cầu Đơn xin việc chính là chiếc cầu nối để người xin việc tỏ ý mong muốn được làm việc ở cơ quan có như cầu tuyển dụng, tiếng Anh gọi tắt là

Xem thêm

Kinh nghiệm quản lý thời gian (1)

Thời gian là cuộc sống của bạn. Do vậy, trở thành người biết làm chủ thời gian là rất cần thiết. Nếu bạn chưa đọc qua Những nguyên tắc hành động hay viết ra những nhiệm vụ của mình thì

Xem thêm

Kinh nghiệm quản lý thời gian (2)

Những kế hoạch được hỗ trợ bởi những hành động quyết đoán Thiếu những mục tiêu, tham vọng hay định hướng cụ thể, xu hướng chung sẽ là bạn phải bỏ quá nhiều thời gian để làm những công việc nhỏ

Xem thêm

Kinh nghiệm quản lý thời gian (3)

Những kẻ lãng phí thời gian thường thấyHãy là một con người của hành động. Hãy luôn đòi hỏi sự xuất sắc trong mọi nỗ lực cố gắng của bạn. Tuy nhiên, sự tập trung vào những chuẩn mực không

Xem thêm

10 “siêu” quy luật bán hàng

Một cuộc điều tra gần đây của hãng Gallup về tính trung thực và đạo đức kinh doanh đã xếp hạng những nhân viên bán hàng ôtô và bảo hiểm đứng cuối bảng danh sách. Còn hãng thống kê Bill

Xem thêm

An toàn thông tin cho doanh nghiệp

Bên cạnh các quy trình quản trị kinh doanh khác của những nhà quản trị doanh nghiệp, nay thông tin được xem như là “tài sản” của doanh nghiệp, vì thế cần phải được đối xử giống như các quy

Xem thêm

Đơn xin việc

Đặc điểm, kết cấu, nội dung và yêu cầu Đơn xin việc chính là chiếc cầu nối để người xin việc tỏ ý mong muốn được làm việc ở cơ quan

Xem thêm