Văn phòng ảo cho thuê ® Với giá & dịch vụ văn phòng ảo tốt nhất TP.HCM - Gọi 08.222.00911 ✓ Thuê văn phòng ảo ✓ Chỗ ngồi hiện đại ✓ Phòng họp chuẩn

Home Văn bản pháp luật
Văn bản pháp luật - 1
 1. Thông Tư

 2. Mẫu Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân

 3. Mẫu Thông tư

 4. Mẫu Thông tư (tt)

 5. Mẫu Điều lệ của Chính phủ

 6. Mẫu Nghị Định của Chính phủ

 7. Mẫu Nghị định của Chính phủ

 8. Mẫu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 9. Mẫu Nghị Quyết Của Chính Phủ

 10. Mẫu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

 11. Mẫu Quyết định của Chủ tịch nước

 12. Mẫu Quy chế (Quy Định)

 13. Mẫu Quyết định của Bộ Trưởng Bộ..

 14. Mẫu Quyết định của Bộ Trưởng Bộ...(tt)

 15. Mẫu Lệnh của Chủ tịch nước

 16. Mẫu công điện

 17. Mẫu chỉ thị của Ủy Ban Nhân Dân

 18. Mẫu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

 19. Mẫu Nghị Định của Chính phủ

 20. Mẫu Điều lệ của Chính phủ

 21. Mẫu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (tt)

 22. Mẫu Quy chế (Quy Định)

 23. Mẫu Nghị Quyết của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.

 24. Mẫu pháp lệnh của Quốc Hội

 25. Biểu mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

 26. Biểu mẫu tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

 27. Biểu mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử

 28. Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-bản sao-sử dụng tại Sở Tư pháp

 29. Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-Bản chính-sử dụng tại Sở Tư pháp

 30. Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-Bản sao-sử dụng tại UBND xã

 31. Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-Bản chính- sử dụng tại UBND xã

 32. Biểu mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

 33. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ-Bản sao- sử dụng tại Sở Tư pháp

 34. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ - Bản chính -sử dụng tại Sở Tư Pháp

 35. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ- Bản sao - UBND cấp xã

 36. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ- Bản chính - sử dụng tại UBND cấp xã

 37. Biểu mẫu Giấy cử người giám hộ

 38. Biểu mẫu Giấy xác nhận về việc đã ghi nhận vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

 39. Biểu mẫu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc,xác định lai giới tính- Bản sao, sử dụng tại Sở Tư pháp

 40. Biểu mẫu Quyết định thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định giới tính- Bản sao, sử dụng tại UBND cấp xã, Huyện

 41. Biểu mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giơi tính

 42. Biểu mẫu Giấy ủy quyền

 43. Biểu mẫu hợp đồng đặt cọc

 44. Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

 45. Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản

 46. Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho

 47. Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản

 48. Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản.

 49. Biểu mẫu hợp đồng mua bán

 
Văn bản pháp luật - 2
 1. Biểu mẫu hợp đồng mua bán xe

 2. Biểu mẫu hợp đồng mượn tài sản

 3. Biểu mẫu hợp đồng sữa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản

 4. Biểu mẫu hợp đồng sữa đổi, bổ sung hợp đồng tặng cho

 5. Biểu mẫu hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản

 6. Biểu mẫu hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán

 7. Biểu mẫu hợp đồng thay đổi bổ sung hợp đồng thuê tài sản

 8. Biểu mẫu hợp đồng tặng cho

 9. Biểu mẫu hợp đồng tặng cho phương tiện thủy nội địa

 10. Biểu mẫu hợp đồng tặng cho xe

 11. Biểu mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản

 12. Biểu mẫu hợp đồng thuê khoán

 13. Biểu mẫu hợp đồng thuê tài sản

 14. Biểu mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

 15. Biểu mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

 16. Biểu mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

 17. Biểu mẫu hợp đồng góp vốn bằng động sản

 18. Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

 19. Biểu mẫu hợp đồng ủy quyền

 20. Biểu mẫu văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

 21. Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

 22. Biểu mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( dùng cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài)

 23. Biểu mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( dùng cho công dân Việt Nam trong nước)

 24. Biểu mẫu tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( dùng cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài)

 25. Biểu mẫu tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( dùng cho công dân Việt Nam trong nước)

 26. Biểu mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

 27. Biểu mẫu Quyết định công nhận cha,mẹ, con.Bản chính (sử dụng tại UBND cấp xã)

 28. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.Bản sao (sử dụng tại UBND cấp xã)

 29. Biểu mẫu tờ khai đăng ký việc nhận con

 30. Biểu mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên

 31. Biểu mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ

 32. Biểu mẫu Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi

 33. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.Bản chính - đăng ký lại - sử dụng tại Sở Tư pháp

 34. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.Bản sao - đăng ký lại - sử dụng tại Sở Tư pháp

 35. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.Bản chính - đăng ký lại- sử dụng tại UBND cấp xã

 36. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Bản chính - sử dụng tại UBND cấp xã

 37. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Bản sao - đăng ký lại- sử dụng tại UBND cấp xã

 38. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Bản sao - sử dụng tại UBND cấp xã

 39. Biểu mẫu hộp đồng cung ứng lao động

 40. Mẫu cấp giấy phép LĐ

 41. Biểu mẫu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

 42. Biểu mẫu Lệnh Chủ tịch nước

 43. Biểu mẫu Điều lệ

 44. Biểu mẫu Di chúc

 45. Biểu mẫu Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở

 46. Biểu mẫu Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai

 47. Biểu mẫu cấp giấy phép xây dựng

 48. Biểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nhà chung cư

 49. Biểu mẫu đơn xin giao đất

 50. Biểu mẫu Đơn xin thuê lại đất

 
Văn bản pháp luật - 3
   1. Biểu mẫu Mẫu công điện
   2. Biểu mẫu Nghị Quyết Chính phủ
   3. Biểu mẫu Nghị quyết Uỷ ban thường vụ Quốc hội
   4. Biểu mẫu Quy chế (Quy định ) của Bộ trưởng Bộ
   5. Biểu mẫu Quyết định của Bộ trưởng    6. Biểu mẫu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
   7. Biểu mẫu Quy định (Quy chế) của Thủ tướng Chính phủ
   8. Biểu mẫu Thông tư Liên tịch của Bộ trưởng
   9. Biểu mẫu Văn bản nhận tài sản thừa kế
  10. Biểu mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế
  11. Biểu mẫu Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
  12. BM Quyết định kỷ luật ...
  13. BM Quyết định xử lý kỷ luật..
  14. BM giấy nhận giữ di chúc
  15. BM giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung
  16. BM phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ
  17. BM yêu phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ
  18. BM phiếu hẹn trả kết quả đăng ký 
 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

HOTLINE

(+ 84 8) 22.200.955

Tư vấn