Văn phòng ảo cho thuê ® Với giá & dịch vụ văn phòng ảo tốt nhất TP.HCM - Gọi 08.222.00911 ✓ Thuê văn phòng ảo ✓ Chỗ ngồi hiện đại ✓ Phòng họp chuẩn

Home Văn bản hành chính
Văn bản hành chính - 1
 1. Hệ Thống Ngành

 2. Mẫu nội qui công ty

 3. Mẫu quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng Cty TNHH

 4. Mẫu bản qui định về phân công trong nội bộ công ty

 5. Mẫu quyết định cho thôi việc (Dành cho các tổ chức kinh tế)

 6. Mẫu quyết định xử lý kỷ luật (Dành cho các tổ chức kinh tế)

 7. Mẫu quyết định bổ nhiệm (Dành cho các tổ chức kinh tế)

 8. Mẫu quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật

 9. Mẫu quyết định kỷ luật lao động

 10. Mẫu quyết định cho thôi việc nhân viên

 11. Mẫu quyết định xử lý kỷ luật cán bộ , nhân viên

 12. Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

 13. Mẫu quyết định điều động cán bộ

 14. Mẫu quyết định tiếp nhận và điều động nhân viên

 15. Mẫu công văn

 16. Mẫu báo cáo

 17. Mẫu Báo cáo tổng kết

 18. Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong y tế

 19. Mẫu biên bản tạm đình chỉ kinh doanh

 20. Mẫu biên bản đình chỉ kinh doanh (tt)

 21. Mẫu biên bản hòa giải

 22. Mẫu biên bản họp Hội đồng Nhân dân

 23. Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

 24. Mẫu biên bản bàn giao tài sản

 25. Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chánh (tt)

 26. Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chánh

 27. Mẫu Quyết định tạm giữ phương tiện VTGT

 28. Mẫu Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chánh

 29. Mẫu Quyết định khám người theo thủ tục hành chánh

 30. Mẫu Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chánh

 31. Mẫu giấy giới thiệu

 32. Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại tố cáo

 33. Mẫu phiếu trả lại đơn

 34. Mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

 35. Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo

 36. Mẫu Quy chế Quy định của UBND

 37. Mẫu Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân

 38. Mẫu Quyết định của Ủy Ban Nhân dân

 39. Văn bản Quy định thuế trước bạ

 40. Quyết toán thuế đối với DN phá sản

 41. Quyết toán thuế thu nhập

 42. Kê khai thu nộp thuế nhà đất

 43. Xử lý hóa đơn ghi không theo thứ tự

 44. Thuế suất thuế giá trị gia tăng

 45. Quy định chung về đăng ký và cấp mã số thuế

 46. Thủ tục đăng ký thuế cho sxkd hàng hóa, dịch vụ

 47. Đăng ký thuế cho cá nhân và nhóm kinh doanh

 48. Thủ tục thoái trả thuế thu nhập với người có thu nhập cao

 49. Điều lệ ngày 28-9-1963 của Phủ Thủ tướng về công tác công văn giấy tờ

 50. Trích yếu về việc một số quy định tuyển sinh lớp 10 năm học 2005-2006

 
Văn bản hành chính - 2
 1. Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức ngành GDDT 2005

 2. Đơn xin thuyên chuyển công tác

 3. Giải quyết thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức năm học 2005

 4. Thi tuyển công chức hành chính Nhà nước 2004

 5. Thuyên chuyển công tác năm học 2004-2005

 6. Thuyên chuyển cán bộ công chức trong thành phố

 7. Thuyên chuyển cán bộ công chức ngoài thành phố

 8. Thông báo xét tuyển dụng công chức, giáo viên 2003

 9. Cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa

 10. Thành lập trường Mầm non ngoài công lập

 11. Thành lập trường Mầm non công lập

 12. Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

 13. Đơn xin cấp giấy chứng nhận

 14. Mẫu biên bản thanh tra phòng dục thường xuyên..

 15. Biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới

 16. Báo cáo chi tiết thống kê số liệu tổ chức cơ sơ quý 1-2005

 17. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

 18. Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức

 19. Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

 20. Bảng chấm điểm hoạt động công đoàn cơ sở các trường công lập - bán công áp dụng

 21. Danh sách trích ngang Ban chấp hành công đoàn cơ sở

 22. Quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn cơ sở

 23. Mẫu Quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn

 24. Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 25. Biểu mẫu biên bản bàn giao tài sản

 26. Biểu mẫu biên bản hòa giải

 27. Biểu mẫu biên bản đình chỉ kinh doanh

 28. Biểu mẫu biên bản hợp Hội đồng nhân dân Tỉnh, huyện, Xã

 29. Biểu mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

 30. Biểu mẫu biên bản về việc xét kỷ luật lao động (người đang làm việc)

 31. Biểu mẫu biên bản về việc xét kỷ luật lao động

 32. Biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 33. Biểu mẫu báo cáo giảm lao động

 34. Biểu mẫu báo cáo tổng kết công tác năm

 35. Biểu mẫu báo cáo tồn kho

 36. Biểu mẫu báo cáo bao bì, palet đang sử dụng

 37. Biểu mẫu báo cáo công nợ phải thu

 38. Biểu mẫu báo cáo công nợ phải trả

 39. Biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu

 40. Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Theo phương pháp gián tiếp)

 41. Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

 42. Biểu mẫu báo cáo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm

 43. Biểu mẫu báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định

 44. Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán

 45. Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao đông 6 tháng hoặc một năm

 46. Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

 47. Biểu mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

 48. Biểu mẫu báo cáo danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động.

 49. Biểu mẫu bản khai lý lịch nghề nghiệp

 50. Biểu mẫu báo cáo

 
Văn bản hành chính - 3
 1. Biểu mẫu văn bản hành chính do các phòng chuyên môn sở thương mại soạn thảo

 2. Biểu mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng

 3. Biểu mẫu Chỉ thị của Tổng giám đốc

 4. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

 5. Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

 6. Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

 7. Biểu mẫu đề nghị bảo lãnh

 8. Biểu mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung

 9. Biểu mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

 10. Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

 11. Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh nghiệp tư nhân

 12. Biểu mẫu bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 13. Biểu mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

 14. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke

 15. Biểu mẫu đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư

 16. Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

 17. Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

 18. Biểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

 19. Biểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng

 20. Biểu mẫu đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam

 21. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

 22. Biểu mẫu đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính

 23. Biểu mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp

 24. Biểu mẫu đơn xin phép hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

 25. Biểu mẫu đơn xin phép thành lập công ty liên doanh

 26. Biểu mẫu danh sách cổ đông sáng lập đôí với công ty cổ phần

 27. Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

 28. Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

 29. Biểu mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư

 30. Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 31. Biểu mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

 32. Biểu mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke..

 33. Biểu mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 34. Biểu mẫu tờ trình dự án văn bản

 35. Biểu mẫu mẫu điều lệ công ty cổ phần

 36. Biểu mẫu điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

 37. Biểu mẫu điều lệ doanh nghiệp liên doanh

 38. Biểu mẫu bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 39. Biểu mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

 40. Biểu mầu giải trình kinh tế kỹ thuật

 41. Biểu mẫu Nghị quyết hội đồng nhân dân

 42. Biểu mẫu phiếu trả lại đơn

 43. Biểu mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

 44. Biểu mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo

 45. Biểu mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

 46. Biểu mẫu quyết định của ủy ban nhân dân

 47. Biểu mẫu quyết định của Tổng giám đốc

 48. Biểu mẫu Quyết định của Doanh nghiệp

 49. Biểu mẫu Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính

 50. Biểu mẫu Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

 
Văn bản hành chính - 4
 1. Biểu mẫu Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 2. Biểu mẫu Quyết định tạm giữ phương tiện vận tải giao thông vi phạm hành chính

 3. Biểu mẫu thông báo yêu cầu sữa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh

 4. Biểu mẫu Thông báo lập chi nhánh

 5. Biểu mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện

 6. Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

 7. Biểu mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh

 8. Biểu mẫu Thông báo lập địa điểm kinh doanh

 9. Biểu mẫu Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

 10. Biểu mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

 11. Biểu mẫu Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh

 12. Biểu mẫu Thông báo về việc quyết định giải thể

 13. Biểu mẫu Thông báo bán doanh nghiệp

 14. Biểu mẫu Quyết định Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông

 15. Biểu mẫu Chỉ thị của Uỷ Ban Nhân Dân

 16. Biểu mẫu Quyết định của Chủ tịch nước

 17. Biểu mẫu Thông báo

 18. Biểu mẫu Thông báo kết luận

 19. Biểu mẫu viện nghiên cứu ...

 20. Biểu mẫu trường

 21. Biểu mẫu Quyết định của viện nghiên..

 22. Biểu mẫu cử cán bộ đi học ...

 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

HOTLINE

(+ 84 8) 22.200.955

Tư vấn