Văn phòng ảo cho thuê ® Với giá & dịch vụ văn phòng ảo tốt nhất TP.HCM - Gọi 08.222.00911 ✓ Thuê văn phòng ảo ✓ Chỗ ngồi hiện đại ✓ Phòng họp chuẩn

Home Tài chính cho doanh nghiệp
Nội dung hoạt động của tài chính doanh nghiệp

1. Tham gia đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh
 Việc xây dựng, đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tƣ và kinh doanh do nhiều bộ phận trong doanh nghiệp cùng phối hợp thực hiện. Trên góc độ tài chính, nhà quản lý phải xem xét hiệu quả tài chính của các dự án và kế hoạch kinh ..... (Còn tiếp)

 
NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - P2

* Trường hợp đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn đi vay
   Để đảm bảo độ tin cậy của tính toán và an toàn về vốn, chủ đầu tư cần chọn tỷ suất tính toán của dự án theo vốn đi vay (rvđv) không nhỏ hơn mức lãi suất tiền vay (rvay), tức là rvđv > rvay.

* Trường hợp đầu tư vừa bằng nguồn vố..... (Còn tiếp)

 
NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Mục đích nghiên cứu tài chính
- Nhằm khẳng định tiềm lực tài chính cho việc thực hiện dự án
- Phân tích những kết quả hạch toán kinh tế của dự án.
Để đạt được mục đích trên, trong quá trình phân tích tài chính cần áp dụng những phương pháp phân tích phù hợp và sử dụng hệ thống các chỉ tiêu kin..... (Còn tiếp)

 
KHÁI NIỆM TRÁI PHIẾU

 Trái phiếu (bond) là công cụ nợ dài hạn do chính phủ hoặc công ty phát hành nhằm huy động vốn dài hạn. Trái phiếu do chính phủ phát hành gọi là trái phiếu chính phủ (government bond) hay trái phiếu kho bạc (treasury bond). Trái phiếu do công ty phát hành gọi là trái phiếu công ty (corporate bo..... (Còn tiếp)

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 4

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

HOTLINE

(+ 84 8) 22.200.955

Tư vấn