Văn phòng ảo cho thuê ® Với giá & dịch vụ văn phòng ảo tốt nhất TP.HCM - Gọi 08.222.00911 ✓ Thuê văn phòng ảo ✓ Chỗ ngồi hiện đại ✓ Phòng họp chuẩn

Home Nhân sự
Nhân sự
 1. Mẫu báo cáo tình hình đưa lao động Việt Nam đi đào tạo tại nước ngoài 6 tháng đầu năm

 2. Mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện luật lao động

 3. Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép

 4. Mẫu kế hoạch tiền lương, tiền thưởng

 5. Mẫu đăng ký sử dụng và cấp sổ lao động

 6. Mẫu thông báo danh sách lao động đã tuyển

 7. Tình hình thực hiện tiền lương tiền thưởng

 8. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm và dự kiến.

 9. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

 10. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm

 11. Mẫu báo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm

 12. Mẫu báo cáo giảm lao động

 13. Mẫu tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

 14. Mẫu biểu khai năng lực công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp

 15. Mẫu biểu khai thiết bị của doanh nghiệp

 16. Mẫu biểu khai năng lực cán bộ chuyên môn và kỹ thuật của doanh nghiệp

 17. Mẫu thông báo

 18. Mẫu thông báo kết luận

 19. Mẫu bảng đối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT

 20. Mẫu C45 nộp cho BHXH

 21. Mẫu C47 BHXH

 22. Mẫu C47a BHXH

 23. Mẫu phiếu đăng ký BHXH

 24. Mẫu C47b BHXH

 25. Mẫu Quyết định kỷ luật lao động

 26. Mẫu Quyết định xóa bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật

 27. Mẫu nội quy lao động trong DN

 28. Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

 29. Mẫu Quyết định cho thôi việc

 30. Mẫu quyết định xử lý kỷ luật

 31. Mẫu bản khai lý lịch nghề nghiệp

 32. Mẫu lý lịch do INT sử dụng

 33. BM biểu khai năng lực

 34. BM Giấy chứng nhận sức khỏe

 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

HOTLINE

(+ 84 8) 22.200.955

Tư vấn