Văn phòng ảo cho thuê ® Với giá & dịch vụ văn phòng ảo tốt nhất TP.HCM - Gọi 08.222.00911 ✓ Thuê văn phòng ảo ✓ Chỗ ngồi hiện đại ✓ Phòng họp chuẩn

Home Kế toán
Kế toán
 1. BM báo cáo thu chi hoạt động

 2. BM báo cáo thu chi lãi đầu tư tài chính

 3. BM báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi

 4. BM báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ

 5. BM báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ

 6. BM báo cáo tổng hợp công nợ

 7. BM báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ

 8. BM bảng giải trình tờ khai thuế GTGT

 9. BM chi tiết nguồn vốn đầu tư.

 10. BM chi tiết thuế được khấu trừ

 11. BM chi tiết thuế phải nộp

 12. BM danh mục kho vật tư

 13. BM đơn xin trích hàng hóa xuất nhập khẩu

 14. BM đơn xin vay vốn ngân hàng (dùng cho tổ chức kinh tế)

 15. BM đơn xin vay vốn ngân hàng (dùng cho tư nhân cá thể)

 16. BM giấy đề nghị thanh toán

 17. BM bảng phân bố khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước

 18. BM bảng thanh khoản hợp đồng gia công

 19. BM bảng thống kê tờ khai xuất khẩu

 20. BM biên bản điều chỉnh hóa đơn

 21. BM nguồn vốn đầu tư

 22. BM phiếu trả lương.

 23. BM sổ cái.

 24. BM sổ chi tiết bán hàng

 25. BM sổ chi tiết các tài khoản

 26. BM sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng)

 27. BM sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

 28. BM sổ chi tiết vật tư hàng hóa

 29. BM sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản)

 30. BM sổ chi tiết các khoản thu

 31. BM sổ chi tiết công nợ

 32. BM sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

 33. BM sổ chi tiết chi dự án

 34. BM chứng từ ghi sổ

 35. BM sổ nhật ký chung

 36. BM số quỹ tiền mặt

 37. BM sổ theo dõi chi phi trả trước

 38. BM sổ theo dõi hạn mức kinh phí

 39. BM sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức

 40. BM sổ theo dõi nguồn kinh phí

 41. BM sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư XDCB

 42. BM sổ tiền gởi

 43. BM sổ theo dõi tiền gởi ngân hàng

 44. BM sổ chứng thực, hợp đồng, giao dịch

 45. Biểu mẫu báo cáo công nợ phải trả

 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

HOTLINE

(+ 84 8) 22.200.955

Tư vấn