Văn phòng ảo cho thuê ® Với giá & dịch vụ văn phòng ảo tốt nhất TP.HCM - Gọi 08.222.00911 ✓ Thuê văn phòng ảo ✓ Chỗ ngồi hiện đại ✓ Phòng họp chuẩn

Home Giấy tờ nhân sự
Giấy tờ nhân sự - 1
 1. Mẫu giấy mời họp

 2. Mẫu Bản sao giấy khai sinh

 3. Mẫu giấy chứng nhận kết hôn

 4. Mẫu giấy khai đăng ký kết hôn

 5. Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ quy ..

 6. Mẫu đơn xin phép xây dựng

 7. Mẫu phiếu gửi

 8. Mẫu lý lịch tự thuật

 9. Mẫu giấy phép xây dựng

 10. Mẫu giấy khai sinh

 11. Mẫu giấy chứng tử (bản sao)

 12. Mẫu bản sao giấy chứng tử

 13. Mẫu giấy chứng tử

 14. Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe

 15. Mẫu đơn xin việc làm hoặc học..

 16. Mẫu đơn xin phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà..

 17. Mẫu đơn xin thuê nhà

 18. Mẫu Hợp đồng thuê nhà

 19. Mẫu đơn xin đăng ký điều chỉnh CC nghề xây dựng..

 20. Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng..

 21. Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch

 22. Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở

 23. Mẫu giấy ủy quyền nhà

 24. Mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 25. Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

 26. Sơ yếu lý lịch thường dùng

 27. Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động

 28. Mẫu hợp đồng đi làm việc ở nước ngoai

 29. Mẫu quyết định về việc chấp nhận cho cán bộ nhânviên thuyên chuyển công tác

 30. Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài

 31. Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động ( của người lao động)

 32. Mẫu hợp đồng đại lý

 33. Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

 34. Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa

 35. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

 36. Biểu mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (1)

 37. Biểu mẫu tờ khai cấp lại thẻ thường trú

 38. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

 39. Biểu mẫu đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh

 40. Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

 41. Đơn xin thường trú (dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

 42. Biểu mẫu đơn xin thị thực Việt Nam

 43. Biểu mẫu bản tự khai lý lịch

 44. Biểu mẫu đơn xin hồi hương.

 45. Biểu mẫu thẻ tạm trú

 46. Biểu mẫu thẻ thường trú.

 47. Biểu mẫu đơn xin miễn thị thực

 48. Biểu mẫu tờ khai đề nghị cấp Giấy thông hành nhập xuất cảnh

 49. Biểu mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (1)

 50. Biểu mẫu tờ khai đề nghị gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp đổi hộ chiếu phổ thông

 
Giấy tờ nhân sự - 2
 1. Biểu mẫu tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân VN hiện ở nước ngoài

 2. Biểu mẫu tờ khai đề nghị được nhận Giấy thông hành hồi hương

 3. Biểu mẫu Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

 4. BM Bản tóm tắt lý lịch

 5. BM Bản đối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT

 6. BM Biên bản về việc bàn giao chức vụ

 7. BM Biên bản bàn giao công việc

 8. BM danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH

 9. BM danh sách lao động, quỹ tiền lương điều chỉnh mức độ nộp BHXH

 10. BM danh sách lao động, quỹ tiền lương bổ sung mức nộp BHXH

 11. BM Đơn xin cấp giấy phép lao động

 12. BM giấy mời họp

 13. BM lý lịch tự thuật

 14. BM đề nghị cấp thẻ tạm trú

 15. BM kế hoạch tiền lương - tiền thưởng năm

 16. BM phiếu gửi

 17. BM bản khai lý lịch nghề nghiệp

 18. BM Biên bản về việc bàn giao

 19. BM Báo cáo nhu cầu tuyển lao động mới trong năm

 20. BM Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và dự kiến tuyển dụng lao động 6 tháng cuối năm

 21. BM Báo cáo giảm lao động.

 22. BM Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

 23. BM Báo cáo thực hiện tiền lương - tiền thưởng năm

 24. BM Biểu khai năng lực

 25. BM chứng nhận kết hôn (bản sao)

 26. BM đơn xin việc làm ( học tập)

 27. BM Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động

 28. BM phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

 29. BM sơ yếu lý lịch tự thuật

 30. BM Thông báo danh sách lao động đã tuyển

 31. BM tình hình tiền lương thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 32. BM phiếu đăng ký BHXH

 33. BM Quyết định của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm nhân sự

 34. BM Quyết định của Giám đốc về việc công nhận hết thời hạn tập sự

 35. BM Quyết định của Tổng giám đốc

 36. BM Quyết đinh bổ nhiệm cán bộ

 37. BM Quyết định cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên

 38. BM Quyết định xử lý kỷ luật

 39. BM Quyết định về việc điều  động cán bộ

 40. BM Quyết định khen thưởng nhân sự

 41. BM Quyết định thuyên chuyển công tác

 42. BM bản cam kết

 43. BM giấy báo nhận công tác

 44. BM đơn xin nhận công tác

 45. BM đồng ý cho cán bộ đi đào tạo Thạc sĩ trong nước

 46. BM báo cáo tình hình và kết quả công tác trong thời gian ở nước ngoài

 47. BM giấy ủy quyền nhà

 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

HOTLINE

(+ 84 8) 22.200.955

Tư vấn