VĂN PHÒNG ẢO Cơ sở dữ liệu Giấy tờ nhân sự

Giấy tờ nhân sựGiấy tờ nhân sự – 1

 1. Mẫu giấy mời họp
 2. Mẫu Bản sao giấy khai sinh
 3. Mẫu giấy chứng nhận kết hôn
 4. Mẫu giấy khai đăng ký kết hôn
 5. Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ quy ..
 6. Mẫu đơn xin phép xây dựng
 7. Mẫu phiếu gửi
 8. Mẫu lý lịch tự thuật
 9. Mẫu giấy phép xây dựng
 10. Mẫu giấy khai sinh
 11. Mẫu giấy chứng tử (bản sao)
 12. Mẫu bản sao giấy chứng tử
 13. Mẫu giấy chứng tử
 14. Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe
 15. Mẫu đơn xin việc làm hoặc học..
 16. Mẫu đơn xin phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà..
 17. Mẫu đơn xin thuê nhà
 18. Mẫu Hợp đồng thuê nhà
 19. Mẫu đơn xin đăng ký điều chỉnh CC nghề xây dựng..
 20. Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng..
 21. Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch
 22. Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở
 23. Mẫu giấy ủy quyền nhà
 24. Mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
 25. Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
 26. Sơ yếu lý lịch thường dùng
 27. Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động
 28. Mẫu hợp đồng đi làm việc ở nước ngoai
 29. Mẫu quyết định về việc chấp nhận cho cán bộ nhânviên thuyên chuyển công tác
 30. Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài
 31. Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động ( của người lao động)
 32. Mẫu hợp đồng đại lý
 33. Mẫu hợp đồng môi giới thương mại
 34. Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa
 35. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
 36. Biểu mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (1)
 37. Biểu mẫu tờ khai cấp lại thẻ thường trú
 38. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú
 39. Biểu mẫu đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh
 40. Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam
 41. Đơn xin thường trú (dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
 42. Biểu mẫu đơn xin thị thực Việt Nam
 43. Biểu mẫu bản tự khai lý lịch
 44. Biểu mẫu đơn xin hồi hương.
 45. Biểu mẫu thẻ tạm trú
 46. Biểu mẫu thẻ thường trú.
 47. Biểu mẫu đơn xin miễn thị thực
 48. Biểu mẫu tờ khai đề nghị cấp Giấy thông hành nhập xuất cảnh
 49. Biểu mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (1)
 50. Biểu mẫu tờ khai đề nghị gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp đổi hộ chiếu phổ thông

Giấy tờ nhân sự – 2

 1. Biểu mẫu tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân VN hiện ở nước ngoài
 2. Biểu mẫu tờ khai đề nghị được nhận Giấy thông hành hồi hương
 3. Biểu mẫu Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
 4. BM Bản tóm tắt lý lịch
 5. BM Bản đối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT
 6. BM Biên bản về việc bàn giao chức vụ
 7. BM Biên bản bàn giao công việc
 8. BM danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
 9. BM danh sách lao động, quỹ tiền lương điều chỉnh mức độ nộp BHXH
 10. BM danh sách lao động, quỹ tiền lương bổ sung mức nộp BHXH
 11. BM Đơn xin cấp giấy phép lao động
 12. BM giấy mời họp
 13. BM lý lịch tự thuật
 14. BM đề nghị cấp thẻ tạm trú
 15. BM kế hoạch tiền lương – tiền thưởng năm
 16. BM phiếu gửi
 17. BM bản khai lý lịch nghề nghiệp
 18. BM Biên bản về việc bàn giao
 19. BM Báo cáo nhu cầu tuyển lao động mới trong năm
 20. BM Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và dự kiến tuyển dụng lao động 6 tháng cuối năm
 21. BM Báo cáo giảm lao động.
 22. BM Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài
 23. BM Báo cáo thực hiện tiền lương – tiền thưởng năm
 24. BM Biểu khai năng lực
 25. BM chứng nhận kết hôn (bản sao)
 26. BM đơn xin việc làm ( học tập)
 27. BM Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động
 28. BM phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
 29. BM sơ yếu lý lịch tự thuật
 30. BM Thông báo danh sách lao động đã tuyển
 31. BM tình hình tiền lương thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 32. BM phiếu đăng ký BHXH
 33. BM Quyết định của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm nhân sự
 34. BM Quyết định của Giám đốc về việc công nhận hết thời hạn tập sự
 35. BM Quyết định của Tổng giám đốc
 36. BM Quyết đinh bổ nhiệm cán bộ
 37. BM Quyết định cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên
 38. BM Quyết định xử lý kỷ luật
 39. BM Quyết định về việc điều  động cán bộ
 40. BM Quyết định khen thưởng nhân sự
 41. BM Quyết định thuyên chuyển công tác
 42. BM bản cam kết
 43. BM giấy báo nhận công tác
 44. BM đơn xin nhận công tác
 45. BM đồng ý cho cán bộ đi đào tạo Thạc sĩ trong nước
 46. BM báo cáo tình hình và kết quả công tác trong thời gian ở nước ngoài
 47. BM giấy ủy quyền nhà
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *