VĂN PHÒNG ẢO Cơ sở dữ liệu Loại văn bản khác

Loại văn bản khácLoại văn bản khác – 1

 1. Quyết định Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
 2. Mẫu chứng chỉ quy hoạch
 3. Mẫu kê khai đăng ký tên miền cấp 2
 4. Giấy đề nghị bảo lãnh
 5. Mẫu Chứng chỉ hành nghề xây dựng
 6. Mẫu Chứng chỉ hành nghề xây dựng
 7. Mẫu tình hình thực hiện công trình sây dựng trong 5 năm
 8. Báo cáo tháng hoạt động xuất khẩu hàng hoá
 9. Biểu mẫu giá xuất nhập khẩu 1
 10. Báo cáo tháng hoạt động bưu chính viễn thông
 11. Báo cáo tháng hoạt động môi giới bảo hiểm 1
 12. Báo cáo tháng hoạt động nhập khẩu hàng hóa 1a
 13. Báo cáo tháng hoạt động sổ số 1
 14. Báo cáo tháng hoạt động sản xuất công nghiệp 1
 15. Báo cáo tháng hoạt động thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch (lữ hành), dịch vụ 1
 16. Báo cáo tháng hoạt động xuất khẩu hàng hóa 1a
 17. Báo cáo tháng vốn đầu tư phát triển 1
 18. Báo cáo tháng hoạt động xây dựng, khảo sát thiết kế và qui hoạch xây dựng 1
 19. Báo cáo tháng hoạt động vận tải, bốc xếp, dịch vụ, đại lý vận tải 1
 20. Báo cáo tháng hoạt động thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch (lữ hành), dịch vụ 2
 21. Báo cáo tháng hoạt động sổ số 2..
 22. Báo cáo tháng hoạt động nhập khẩu hàng hóa 1b
 23. Báo cáo tháng hoạt động xuất khẩu hàng hóa 1
 24. Báo cáo năm sản lượng và sản phẩm gia súc gia cầm chăn nuôi khác
 25. Báo cáo năm hoạt động xuất khẩu hàng hóa
 26. Báo cáo năm hoạt động sản xuất kinh doanh 1
 27. Báo cáo năm hoạt động nhập khẩu hàng hóa
 28. Báo cáo năm diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm
 29. BM biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm
 30. BM bản tường trình về V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở
 31. BM đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh
 32. BM biên bản giao nhận tài sản là nhà đất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị
 33. BM biên bản hội đồng thẩm định
 34. BM biên bản bàn giao nhà ở, đất ở
 35. BM biên bản về việc bàn giao tài liệu hủy
 36. BM biên bản điều tra sự cố công trình xây dựng
 37. BM biên bản nghiệm thu bộ phận công trình
 38. BM biên bản nghiệm thu công trình
 39. BM Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành
 40. BM biên bản số nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp
 41. BM giấy cam kết chưa hướng chính sách nhà ở, đất ở
 42. BM Biên bản thanh lí hợp đồng mua bán nhà ở thuộc quyền sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở
 43. BM biên nhận hồ sơ
 44. BM đơn đề nghị xác nhận thay đổi
 45. BM đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
 46. BM đơn đề nghị xác nhận thay đổi
 47. BM đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ
 48. BM đơn đề nghị thuê mua nhà ở xã hội
 49. BM đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
 50. BM đơn đề nghị cấp phép xây dựng

Loại văn bản khác – 2

 1. BM đơn đề nghị điều chỉnh nội dung
 2. BM đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng
 3. BM đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng
 4. BM đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà
 5. BM đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng
 6. BM đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ
 7. BM đơn đề nghị thuê, mua nhà ở xã hội
 8. BM đơn dự thầu
 9. BM đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
 10. BM đơn xin giao đất
 11. BM giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành
 12. BM giấy thỏa thuận về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất
 13. BM đơn đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
 14. BM đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch
 15. BM đơn xin đăng ký điều chỉnh
 16. BM đơn xin phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà
 17. BM giấy phép xây dựng
 18. BM phiếu cung cấp thông tin địa chính
 19. Trích yếu về việc một số quy định tuyển sinh lớp 10 năm học 2005-2006

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *